Schesir and La Lega del Filo d'Oro

Wanneer u tijdens de maanden juni tot september Schesir-producten koopt, helpt u ons ook om nieuwe mijlpalen te halen voor heel wat blinde en dove kinderen.
Voor blinde en dove kinderen die worden bijgestaan door de ‘Lega del Filo d’Oro’ is elke kleine stap in de richting van autonomie een echte, waardevolle verovering.
Niet kunnen zien, horen, praten. Dit zijn omstandigheden die leiden tot absoluut isolement. En toch, zelfs voor wie in dergelijke omstandigheden verkeert, bestaat er ruimte om met anderen in contact te komen en de barrière van het niet kunnen communiceren die hen omringt te doorbreken.

Sinds 1964 stelt de ‘Lega del Filo d’Oro’ zich tot doel om bijstand, opvoeding, rehabilitatie en herintegratie in het gezin en in de maatschappij te bieden aan blinden en doven, en mensen met meerdere, psycho-zintuiglijke handicaps.

NIEUW NATIONAAL CENTRUM MET KAMERS VOOR GASTEN VAN DE SCHOOLGAANDE LEEFTIJD.

De ‘Lega del Filo d’Oro’ is momenteel bezig met het tot stand brengen van het nieuw Nationaal Centrum van Osimo (AN), een avant-gardistische structuur op Europees niveau waarmee men de diensten kan verdubbelen voor
doven en blinden en hun familie.
In het nieuwe Nationale Centrum worden ook de activiteiten overgebracht van de jongeren van schoolgaande leeftijd, die nu ondergebracht zijn in het rehabilitatiecentrum van Osimo. De kinderen die gedurende continue perioden in het Centrum verblijven, kunnen gebruik maken van appartementen die speciaal voor hen zijn ontwikkeld.
Elk element van de uitrusting moet immers ontworpen zijn om het gebruik door de kinderen te vergemakkelijken om hun autonomie te verbeteren, in naleving van de algemene veiligheidsnormen.
Hangmeubels en kasten hebben bijvoorbeeld gekleurde randen die met het oppervlak contrasteren, zodat ze beter te onderscheiden zijn voor wie nog een beetje ziet. De deuren zijn schuifdeuren, om het openen te vergemakkelijken, en de handgrepen hebben een ergonomische, rubberen handgreep.
Om nog meer veiligheid te verzekeren, worden trappen, treden, niveauverschillen en eventueel uitstekende voorwerpen geëlimineerd of gesignaleerd. Al deze voorzorgen zijn van fundamenteel belang zodat onze gasten hun resterende zintuigen zo goed mogelijk kunnen benutten.

Schesir heeft haar bijdrage geleverd voor de uitvoering van de inrichting voor de kamers van het nieuwe Centrum.

In deze omgevingen, gebouwd en ingericht op maat van blinden en doven, kan elk kind zijn capaciteiten om zelfstandig kleine maar belangrijke gebaren van elke dag te verbeteren, zoals een lade openen en dichtdoen, een glas nemen of een lepel vasthouden, zich aankleden en zich ‘s morgens klaarmaken om naar de aula’s van de schoolafdeling te gaan.
Op die manier wordt de normaliteit van het dagelijkse leven voor kinderen die in het Centrum verblijven een continue gelegenheid om zelfachting en zelfvertrouwen te ontwikkelen en hen een manier bieden om serener te groeien, gerespecteerd in hun gewoonten en met een luisterend oor voor de noden die zij aangeven.